FGC

INFORMES ANUALS

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) publica cada any una Memòria que inclou l’estructura orgànica, l’informe de gestió, les actuacions realitzades, dades i xifres de l’empresa i els resultats econòmics.

La cura amb què s’editen les Memòries anuals ha fet que hagin estat premiades en diverses ocasions per la Sindicatura de Comptes, que distingeix les millors de cada any, tant pel seu contingut com per l’exposició dels temes i la possibilitat de comprensió per part del ciutadà.

ANYS ANTERIORS

X