FGC Móvil  |
A A
| català | castellano | english

Perfil de contratante

FGC publica la major part de les seves licitacions i adjudicacions a la Plataforma de serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, a la que podeu accedir amb aquest enllaç.
No obstant, la publicitat d’aquelles licitacions que no tenen per objecte la contractació d’obres, subministraments o serveis, es portarà a terme mitjançant la seva publicació en la present pàgina. Les podeu veure a continuació.

Avisos de licitacions

Resultats 39
DATA
REFÈRENCIA
AVÍS
01.02.2018 C02/15 Licitació Procediment Negociat amb Publicitat Suports 75è aniversari [+ Detalls] dossier 75 aniversari.pdf
01.02.2018 C02/15 Licitació Procediment Negociat amb Publicitat Suports 75è aniversari [+ Detalls] dossier 75 aniversari.pdf
26.01.2018 C02/17 Licitació Procediment Obert Relació empreses classificades [+ Detalls] quadre energia 2017.pdf
26.01.2018 C02/17 Licitació Procediment Obert Adjudicació subministrament energía elèctrica 2018 [+ Detalls]
26.01.2018 C01/17 Licitació Procediment Negociat amb Publicitat CONTRATACIÓ DERIVADA A 18/01/18 [+ Detalls] via impuls  LLOGUER ESPAIS I LOCALS.pdf
26.01.2018 C02/15 Licitació Procediment Negociat amb Publicitat Quarta actualització annex 3 del Plec de Condicions
[+ Detalls]
Plec condicions DEF C02-15.pdf
08.11.2017 C02/15 Licitació Procediment Negociat amb Publicitat Quarta actualitzacio annex 1, 3 i 3 del Plec de condicions [+ Detalls]
29.03.2017 C02/15 Licitació Procediment Negociat amb Publicitat 29.03.17 Tercera actualització de l'annex 2 i 3 del Plec de Condicions [+ Detalls]
07.03.2017 PSP19/17 Licitació Procediment Negociat amb Publicitat Vigència contracte [+ Detalls]
01.09.2016 PO06/16 Licitació Procediment Obert Modificacació apartat H (Quadre de característiques) clàusula 6.1.1 (valoració de les ofertes) [+ Detalls]
06.07.2016 HM01/16 Licitació Procediment Negociat amb Publicitat Modificació Annex 2 del Plec de condicions [+ Detalls]
27.05.2016 PO10/16 Licitació Procediment Obert DESISTIMENT LICITACIÓ [+ Detalls]
13.05.2016 PO10/16 Licitació Procediment Obert Ampliació termini presentació ofertes i modificació data obertura sobre
[+ Detalls]
08.10.2015 PO14/15 Licitació Procediment Obert Anul·lació licitació [+ Detalls] PO14-15.3.pdf
08.10.2015 PO14/15 Licitació Procediment Obert Anul·lació de la licitació [+ Detalls] PO14-15.3.pdf
08.10.2015 PO14/15 Licitació Procediment Obert Anul·lació de la licitació [+ Detalls] PO14-15.3.pdf
23.09.2015 PO27/15 Licitació Procediment Obert Resolució Mesa de Contractació [+ Detalls] PO27-15.2.pdf
23.09.2015 PO27/15 Licitació Procediment Obert Resolució Mesa de Contractació [+ Detalls] PO27-15.2.pdf
16.09.2015 PO28/15 Licitació Procediment Obert Resolució mesa de contractació - Sobre núm. 1 [+ Detalls] Quadre PO28-15.pdf
16.09.2015 PO27/15 Licitació Procediment Obert Resolució mesa contractació - Sobre núm. 1 [+ Detalls] Quadre PO27-15.pdf
15.09.2015 PO28/15 Licitació Procediment Obert Modificació data obertura oferta [+ Detalls]
15.09.2015 PO27/15 Licitació Procediment Obert Modificació data obertura sobre 2 (oferta econòmica) [+ Detalls]
20.03.2014 PO05/14 Licitació Procediment Obert Modificació del document Condicions de contractació i nova data de presentació d'ofertes [+ Detalls] PO05-14 Plec versio2.pdf
12.12.2012 PNP14/12 Licitació Procediment Negociat amb Publicitat Declaració de desert lots 3 i 4 [+ Detalls]
11.12.2012 PNP14/12 Licitació Procediment Negociat amb Publicitat Es modifica la data del contracte i el Quadre d'ofertants i ofertes presentades [+ Detalls] fe errades definitiu.pdf
26.07.2012 HM01-11 Licitació Procediment Obert Modificació de les Condiciones Generals [+ Detalls] 1MODIFICACIO HM0111.pdf
15.05.2012 S02/12 Licitació Procediment Obert Canvi data sessió pública d'obertura d'ofertes [+ Detalls]
14.12.2011 PNP19/11 Licitació Procediment Negociat amb Publicitat Substitució de l'Annex 1 "Relació del personal actual" del Plec tècnic [+ Detalls]
06.10.2011 PO27/11 Licitació Procediment Obert LICITACIÓ ANUL·LADA
[+ Detalls]
18.05.2011 PO11/11 Licitació Procediment Obert Modificació Plec Tècnic [+ Detalls] 1.pdf
04.04.2011 PO08/11 Licitació Procediment Obert Modificació condicions de pagament [+ Detalls]
15.03.2011 PO06/11 Licitació Procediment Obert Substitució de l'Annex 3 "Criteris d'adjudicació" del Plec Administratiu en idioma català i modificació del redactat de la clàusula 4.3.1 del Quadre de Característiques: [+ Detalls]
01.03.2011 PO06/11 Licitació Procediment Obert Modificació de l'apartat H de la clàusula 4.3.1 (volum primes mediades dels dos últims anys) [+ Detalls]
13.12.2010 PO03/11 Licitació Procediment Obert Rectificació del plec administratiu [+ Detalls]
26.11.2010 PO31/10 Licitació Procediment Obert Modificació Plec Tècnic i dates presentació [+ Detalls]
14.09.2010 S01/10 Licitació Procediment Negociat amb Publicitat MODIFICACIÓ PLECS [+ Detalls]
29.07.2010 PNP23/10 Licitació Procediment Negociat amb Publicitat MODIFICACIÓ DESCRIPCIÓ CABLE [+ Detalls]
26.07.2010 PO23/10 Licitació Procediment Obert Correcció Classificació [+ Detalls]
14.07.2010 PNP20/10 Licitació Procediment Negociat amb Publicitat Ampliació termini presentació d'ofertes [+ Detalls]

Avisos generals

Resultats 0
DATA
AVÍS

No hi ha cap registre.