FGC Mobile  |
A A
| català | castellano | english

Perfil de contractant

FGC publica la major part de les seves licitacions i adjudicacions a la Plataforma de serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, a la que podeu accedir amb aquest enllaç.
No obstant, la publicitat d’aquelles licitacions que no tenen per objecte la contractació d’obres, subministraments o serveis, es portarà a terme mitjançant la seva publicació en la present pàgina. Les podeu veure a continuació.

 

Resultats 29
REFÈRENCIA
DESCRIPCIÓ
ESTAT
LÍMIT PRESENTACIÓ
OBERTURA OFERTES TÈCNIQUES
OBERTURA OFERTES ECONÒMIQUES
ADJUDICACIÓ
DATA CONTRACTE
S03/18
Subhastes
Licitació Procediment Negociat amb Publicitat Venda de desferra de cables de connexió de coure nu dipositats a Martorell Enllaç i cables de coure nu amb grapes de connexió dipositats a Rubí [+ Detalls] Obert 20.02.2018
14:00
S02/18
Subhastes
Licitació Procediment Negociat amb Publicitat Venda de desferra de carrils tipus 54 UIC i 45 UNE dipositats a Rubí, Martorell Enllaç, Barcelona, Súria i Sant Llorenç de Montgai [+ Detalls] Obert 20.02.2018
14:00
S01/18
Subhastes
Licitació Procediment Negociat amb Publicitat Adquisició i desballestament d'una estructura d'un vagó porta automòbils de dos mòduls sense bogis dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. [+ Detalls] Obert 20.02.2018
14:00
C02/17
Subministraments
Licitació Procediment Obert Renovació anual del sistema de proveïdors per al subministrament d'energia elèctrica en alta i baixa tensio a les subestacions de l'àmbit territorial d'FGC. El subministrament es contractarà posteriorment mitjançant procediment negociat sense publicitat [+ Detalls] Obert 31.12.2018
00:00
HM02/17
Serveis
Licitació Procediment Negociat amb Publicitat Sistema de classificació tecnològica per a l'homologació d'ascensors [+ Detalls] Obert 26.09.2020
23:55
HM01-17
Subministraments
Licitació Procediment Obert Sistema de clàssificació per a l'homologació de proveïdors de barreres tarifàries eficients (BTE) [+ Detalls] Obert 28.07.2020
14:00
C01/17
Serveis
Licitació Procediment Negociat amb Publicitat Contractes d'ingressos per a l'arrendament de locals disponibles, espais per a estands de venda, màquines d'autovenda o caixers automàtics i d'altres actuacions, singulars o comuns, a les estacions de les línies Metropolitanes i de la línia de Lleida – La Pobla de Segur d'FGC que es posaran a disposició dels possible clients a l'enllaç: https://impuls.fgc.cat/ [+ Detalls] Obert 31.12.2021
00:00
HM02/16
Serveis
Licitació Procediment Obert Sistema de classificació tecnològica per a l'homologació d'escales mecnàniques [+ Detalls] Obert 08.07.2019
00:00
PN_VT01/18
Serveis
Licitació Procediment Negociat amb Publicitat Cessió i arrendament d'un espai a Vallter 2000 per a la instal·lació d'un foodtrack per cobrir la demanda de menjar i begudes als visitants. [+ Detalls] Pendent d'adjudicació 19.01.2018
14:00
C01/16
Subministraments
Licitació Procediment Obert Renovació anual del sistema proveïdors per al subministrament d'energia elèctrica en alta i baixa tensio a les subestacions de l'àmbit territorial d'FGC. El subministrament es contractarà posteriorment mitjançant procediment negociat sense publicitat [+ Detalls] Pendent d'adjudicació 31.12.2017
00:00
1
2
3
>