FGC Mobile  |
A A
| català | castellano | english

Perfil de contractant

FGC publica la major part de les seves licitacions i adjudicacions a la Plataforma de serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, a la que podeu accedir amb aquest enllaç.
No obstant, la publicitat d’aquelles licitacions que no tenen per objecte la contractació d’obres, subministraments o serveis, es portarà a terme mitjançant la seva publicació en la present pàgina. Les podeu veure a continuació.

Fitxa de Licitació oberta > Serveis

via impuls  LLOGUER ESPAIS I LOCALS.pdf Data Avís: 26.01.2018 CONTRATACIÓ DERIVADA A 18/01/18
CONTRATACIÓ DERIVADA A 18/01/18
 

Licitació Procediment Negociat amb Publicitat Licitació Procediment Negociat amb Publicitat

Contractes d'ingressos per a l'arrendament de locals disponibles, espais per a estands de venda, màquines d'autovenda o caixers automàtics i d'altres actuacions, singulars o comuns, a les estacions de les línies Metropolitanes i de la línia de Lleida – La Pobla de Segur d'FGC que es posaran a disposició dels possible clients a l'enllaç: https://impuls.fgc.cat/

REFERÈNCIA C01/17
PUBLICACIÓ LICITACIÓ A PERFIL DE CONTRACTANT 27.01.2017
PRESSUPOST DE LICITACIÓ Per tractar-se d'una contractació d'ingressos d'import variable en funció dels locals, espais, màquines d'autovenda o caixers automàtics i altres, no existeix un pressupost de licitació previ. Els imports i condicions es contractaran en cada cas en funció dels espais i actuacions ofertades.
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS INFORMACIÓ
PLEC DE DESCRIPCIONS TÈCNIQUES INFORMACIÓ
DATA LÍMIT PRESENTACIÓ OFERTES 31.12.2021 · 00:00h.