FGC

LINE BARCELONA-VALLÈS

L6 icona

Barcelona-Pl.Catalunya
Sarrià

L7 icona

Barcelona-Pl.Catalunya
Av.Tibidabo

R12 icona

Sarrià
Reina Elisenda

S1 icona

Barcelona-Pl.Catalunya
Terrassa

S2 icona

Barcelona-Pl.Catalunya
Sabadell

S5 icona

Barcelona-Pl.Catalunya
Sant Cugat

S6 icona

Barcelona-Pl. Catalunya
U. Autónoma

S7 icona

Barcelona-Pl. Catalunya
Rubí

BANNER IMPULS

STATION

Enllaços:

     

Serveis:

    

Enllaços:

  

Serveis:

    

Enllaços:

Serveis:

   

Enllaços:

Serveis:

     

Enllaços:

Serveis:

   

Enllaços:

Serveis:

       

Enllaços:

Serveis:

    

Enlaces:

  

Servicios:

    

Enllaços:

     

Serveis:

    

Enllaços:

  

Serveis:

    

Enllaços:

Serveis:

   

Enllaços:

Serveis:

    

Enllaços:

Serveis:

  

Enllaços:

Serveis:

   

Enllaços:

Serveis:

       

Enlaces:

  

Servicios:

    

Enllaços:

Serveis:

    

Enllaços:

     

Serveis:

    

Enllaços:

  

Serveis:

    

Enllaços:

Serveis:

   

Enllaços:

Serveis:

   

Enlaces:

  

Servicios:

    

Enllaços:

Serveis:

 

Enllaços:

Serveis:

   

Enllaços:

Serveis:

   

Enllaços:

Serveis:

     

Enllaços:

Serveis:

      

Enllaços:

Serveis:

      

Enllaços:

Serveis:

     

Enllaços:

Serveis:

    

Enllaços:

Serveis:

       

Enllaços:

Serveis:

      

Enllaços:

Serveis:

      

Enllaços:

Serveis:

    

Enllaços:

   

Serveis:

     

Enllaços:

Serveis:

   

Enllaços:

     

Serveis:

    

Enllaços:

  

Serveis:

    

Enllaços:

Serveis:

   

Enllaços:

Serveis:

   

Enlaces:

  

Servicios:

    

Enllaços:

Serveis:

 

Enllaços:

Serveis:

   

Enllaços:

Serveis:

   

Enllaços:

Serveis:

     

Enllaços:

Serveis:

      

Enllaços:

Serveis:

      

Enllaços:

   

Serveis:

      

Enllaços:

Serveis:

     

Enllaços:

Serveis:

     

Enllaços:

Serveis:

      

Enllaços:

Serveis:

     

Enllaços:

Serveis:

       

Enllaços:

Serveis:

       

Enllaços:

Serveis:

     

Enllaços:

  

Serveis:

      

Enllaços:

Serveis:

     

Enllaços:

     

Serveis:

    

Enllaços:

  

Serveis:

    

Enllaços:

Serveis:

   

Enllaços:

Serveis:

     

Enllaços:

Serveis:

   

Enllaços:

Serveis:

       

Enllaços:

Serveis:

    

Enlaces:

  

Servicios:

    

Enllaços:

Serveis:

     

Enllaços:

Serveis:

      

Enllaços:

Serveis:

      

Enllaços:

Serveis:

     

Enllaços:

Serveis:

    

Enllaços:

Serveis:

       

Enllaços:

     

Serveis:

    

Enllaços:

  

Serveis:

    

Enllaços:

Serveis:

   

Enllaços:

Serveis:

     

Enllaços:

Serveis:

   

Enllaços:

Serveis:

       

Enllaços:

Serveis:

    

Enlaces:

  

Servicios:

    

Enllaços:

Serveis:

     

Enllaços:

Serveis:

      

Enllaços:

Serveis:

      

Enllaços:

   

Serveis:

      

Enllaços:

Serveis:

     

Enllaços:

Serveis:

     

Enllaços:

Serveis:

      

Enllaços:

     

Serveis:

    

Enllaços:

  

Serveis:

    

Enllaços:

Serveis:

   

Enllaços:

Serveis:

     

Enllaços:

Serveis:

   

Enllaços:

Serveis:

       

Enllaços:

Serveis:

    

Enlaces:

  

Servicios:

    

Enllaços:

Serveis:

     

Enllaços:

Serveis:

      

Enllaços:

Serveis:

      

Enllaços:

Serveis:

     

Enllaços:

Serveis:

    

Enllaços:

Serveis:

       

INFORMATION

Estació on paren tots els trens
Estación donde paran todos los trenes
Station where all trains stop

Estació on només paren els trens de
les línies senyaladas

Estación donde sólo paran los trenes
de las lineas señaladas
Station where only trains from the line
shown stop

Enllaç / Enlace /Connection
Metro

Enllaç / Enlace /Connection
Rodalies de Catalunya

Autobús d’aportació
Autobús de aportación
Contribution Bus

Autobús urbà
Autobús de urbano
Local bus

Funicular

Tramvia Blau

X