FGC Mòbil  |
A A
| català | castellano | english

Projectes de R+D+i

EUTRAVEL

Aquest projecte pretén desenvolupar una plataforma informàtica que permeti organitzar planificar i comprar viatges multimodals de porta a porta reunint tots els serveis de mobilitat europeus disponibles i eliminant les barreres d'interoperabilitat entre modes de transport. Els beneficis sorgits de la unió de tota la informació, planificació i venda de viatges son a nivell: social, facilitant el procés amb la informació òptima per el passatger, inclosos aquells amb necessitats especials; mediambiental, optimitzant els itineraris des de criteris ambientals y promocionant l'ús del transport públic, la bicicleta o caminar; y econòmic fent visible millors opcions de transport per el viatger com seria el cas de la xarxa ferroviària de FGC. Les característiques de la plataforma consisteixen en:

- Marc d'opcions de viatge intermodals obert y fàcil d'utilitzar que integri dades y sistemes que abasten des de la planificació a la reserva y pagament de tot el conjunt de decisions.

- Infraestructura oberta que permeti a les organitzacions establir una integració rentable dels sistemes existents y crear serveis de viatges multimodals de valor agregat.

- Avaluació de nous conceptes y solucions de viatges multimodals que quantifiquin variables per al usuari y la societat.

- Aportació de mesures per el desenvolupament sostenible amb la participació de les parts interessades.

www.eutravelproject.eu

Subvenció: programa Europeu H2020