FGC Mòbil  |
A A
| català | castellano | english

Projectes de R+D+i

AUGGMED

La realització de simulacres tradicionals en les instal·lacions de FGC, necessaris per l'entrenament dels agents encarregats de donar resposta davant de diferents emergències, es actualment un procés d'organització complexa y que requereix elevats recursos. AUGGMED pretén desenvolupar una plataforma de joc formatiu que permeti l'entrenament tant individual com en grup en una multiplicitat de situacions; aportant així al usuari habilitats com gestió emocional, pensament analític, capacitat de resolució de problemes y presa de decisions adequades. D'aquesta manera s'aportarà de manera òptima l'experiència necessària per l'actuació eficient davant de qualsevol emergència que amenaci la seguretat dels usuaris i treballadors de FGC. Les principals característiques de la plataforma seran:

- Simulacions que inclouran: varies instal·lacions, diversos agents implicats, comunicacions entre equips y danys produïts.

- Inclusió d'eines per entrenadors que permetran: establir objectius formatius, definició d'escenaris, monitorització de les sessions d'entrenament, modificació d'escenaris, comentaris en temps real y avaluació y seguiment personal de l'entrenament.

- Plataforma disponible de manera assequible per diferents dispositius en: realitat virtual simple, realitat virtual immersiva y realitat mixta immersiva in situ. 

www.auggmed-project.eu

Subvenció: programa Europeu H2020