FGC Mòbil  |
A A
| català | castellano | english

Projectes de R+D+i

PREDIVIA

L'objectiu general del projecte és desenvolupar tecnologies que permetin la detecció, evolució i diagnòstic d'esquerdes en estats incipients situades en elements crítics de la infraestructura ferroviària com són els espasins de desviaments de via. Així serà possible predir la fractura del component un cop es detecti la presencia d'una esquerda.

La supervisió contínua d'aquest tipus d'elements redundarà en un augment substancial de la seguretat de la infraestructura així com en una reducció dels costos d'operació i manteniment de la mateixa; maximitzant la disponibilitat de la infraestructura, augmentant la seva vida útil efectiva i minimitzant l'impacte de les operacions de reparació.

Actualment, els operadors ferroviaris o àrees de manteniment d'infraestructura, com és el cas d'FGC, per determinar si s'han de realitzar tasques de manteniment en les vies realitzen, a més de la inspecció ocular, treballs d'auscultació de via en els quals es determinen els valors de diversos paràmetres geomètrics i en funció dels valors registrats es programa el manteniment. Aleshores, la implantació d'aquest  sistema predictiu permetrà evolucionar cap a un manteniment intel·ligent.

Subvenció: programa Estatal Retos