FGC Mòbil  |
A A
| català | castellano | english

Projectes de R+D+i

OPTICON

L'objectiu d'aquest projecte es desenvolupar una eina d'ajuda a la presa de decisions per operador ferroviaris i d'infraestructura que optimitzi el consum elèctric del sistema. Per abordar l'objectiu es pretén desenvolupar un software capaç de simular una xarxa ferroviària complerta en termes de consum energètic y que a més doni resposta a preguntes com: ¿Quin contracte de subministrament elèctric interessa més?, ¿Quin mode de conducció redueix el consum mantenint la qualitat del servei?, ¿Quin tems de retorn ha de introduir un ATP o un canvi de convertidor?

Per respondre a questes preguntes, la eina haurà de modelitzar adequadament cadascun dels elements que composa el sistema:

- Model de la xarxa de subministrament de potència, incloent tots els components de la infraestructura elèctrica com son les subestacions de tracció´, catenàries o convertidors.

- Model de consum del sistema de tracció, on s'inclourà la dinàmica del trem així com els consums auxiliars del mateix. Per aquest aspecte seran necessaris tant les característiques del vehicle com el traçat sobre el que circula. Per últim es tindran em compte també el sistemes embarcats de regeneració de l'energia de frenat.

Subvenció: programa Estatal Retos