FGC Mòbil  |
A A
| català | castellano | english

Bitllets FGC

BITLLET SENZILL

 
  Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6
Bitllet senzill * 2,15 3,00 4,00 5,10 6,50 7,60
2 en 1 ** 4,30 6,00 8,00 10,20 13,00 15,20
4 en 1 ** 8,60 12,00 16,00 20,40 26,00 30,40

* El bitllet senzill només es pot utilitzar en un operador de transport concret, és unipersonal sense personalitzar. Té un preu unificat per a tots els operadors integrats al sistema.
** Bitllet multipersonal, sempre que es faci el mateix recorregut.

ABONAMENTS FGC

 
  Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 Grup 5 Grup 6 Grup 7
METRO DEL VALLÈS
Trimestral 90,35 136,00 178,50 222,00 247,50 306,00 --
Trim. FM/FN Cat. general 72,30 109,00 143,00 177,50 198,00 245,00 --
Trim. FM/FN Cat. especial 45,20 68,00 89,25 111,00 124,00 153,00 --
Anual 288,00 401,00 534,50 638,00 710,50 814,00 --
METRO DEL BAIX LLOBREGAT
Trimestral 103,40 126,50 153,00 190,50 216,50 274,50 382,50
Trim. FM/FN Cat. general 82,70 101,20 122,50 152,50 173,00 219,50 306,00
Trim. FM/FN Cat. especial 51,70 63,25 76,50 95,25 108,50 137,50 191,50
Anual 279,00 335,00 404,50 514,00 577,50 737,00 1.046,00
LLOBREGAT-ANOIA, SERVEI RODALIA
Trimestral 99,00 177,50 261,00 407,50 451,50 542,00 623,50
Trim. FM/FN Cat. general 79,20 142,00 209,00 326,00 361,00 433,50 499,00
Trim. FM/FN Cat. especial 49,50 88,75 130,50 204,00 226,00 271,00 312,00
Anual 275,50 482,50 785,50 1.173,50 1.379,00 1.684,00 1.861,50

T-REGIONAL

 
  Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6
Preu -- 10,25 17,60 -- -- --

Targeta de 10 viatges que permet viatjar per 2 ó 3 zones. És exclusiva d´FGC. Només pot ser utilitzada a la línia Llobregat-Anoia, entre les estacions de Montserrat-Aeri i Manresa Baixador o entre La Beguda i Igualada.

PENSIONISTA

 
  Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6
Targeta de pensionista (*) 3,90 -- -- -- -- --
Bitllet 50% ** 1,05 1,50 2,00 2,55 3,25 3,80
Bitllet 50% 2 en 1 ** 2,10 3,00 4,00 5,10 6,50 7,60
Bitllet 50% 4 en 1** 4,20 6,00 8,00 10,20 13,00 15,20
Bitllet 75% ** 0,55 0,75 1,00 1,30 1,60 1,90
Bitllet 75% 2 en 1 ** 1,10 1,50 2,00 2,60 3,20 3,80
Bitllet 75% 4 en 1** 2,20 3,00 4,00 5,20 6,40 7,60

Bitllet unipersonal no transferible. Cal disposar de carnet de pensionista.
(*) Bitllet integrat entre FGC, TMB i autobusos EMT. Vàlid per a la corona 1 per als trajectes entre Pl. Espanya i Moli Nou i entre Pl. Catalunya i Reina Elisenda / Av. Tibidabo / Les Planes. Temps de validesa: 1h 15'

PERSONA AMB DISCAPACITAT I ACOMPANYANT

 
  Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6
Preu 1,05 1,50 2,00 2,55 3,25 3,80

Per obtenir el carnet cal tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33% certificat per l’ICASS, amb indicació que la persona titular ha d'anar acompanyada, atorgat pel Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya. Dóna dret a viatjar al titular i un acompanyant amb un descompte respecte al bitllet senzill, d’acord amb la tarifa vigent. El titular i acompanyant han de realitzar junts el mateix trajecte.

FAMÍLIA NOMBROSA I MONOPARENTAL

 
  Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6
Bitllet senzill 20% (*) Cat. general 1,70 2,40 3,20 4,10 5,20 6,10
Bitllet senzill 50% (*) Cat. especial 1,05 1,50 2,00 2,55 3,25 3,80
T-Família nombrosa i monoparental (**) 31,90 53,25 74,70 93,00 109,50 121,90

(*) Els bitllets senzills amb descompte d'una zona no seran vàlids per a la corona 1.
(**) 50 desplaçaments amb les línies d´FGC segons les zones que travesseu (de la 1 a la 6). Temps de validesa: 30 dies consecutius a partir de la primera validació. Títol unipersonal. És personalitzat amb el número de carnet familiar.

FUNICULAR DE GELIDA

 
  Adult Tercera Edat
Bitllet senzill 2,15 0,85

Punts de venda BITLLET SENZILL i PENSIONISTA
Centres d'Atenció al Client (Pl.Catalunya i Pl.Espanya). Màquines de venda automàtica de les estacions i taquilles d'FGC.

Punts de venda ABONAMENTS
A la línia Barcelona-Vallès podeu adquirir els abonaments al Centres d'Atenció al Client i a les màquines de venda automàtica de les estacions, a excepció de l'abonament trimestral de família nombrosa que es pot adquirir exclusivament als Centres d'Atenció al Client.
A la línia Llobregat-Anoia podeu adquirir els abonaments als Centres d'Atenció al Client.

Punts de venda T-REGIONAL
Centres d'Atenció al Client (Pl.Espanya). Màquines de venda automàtica i taquilles de les estacions incloses en l'àmbit d'aplicació

Punts de venda FAMÍLIES NOMBROSES i PERSONA AMB DISMINUCIÓ i ACOMPANYADA
Màquines de venda automàtica de les estacions i taquilles d'FGC.